Missie

On Point. Performance creëert effectieve aanvoerders in business die verantwoordelijkheid nemen over zichzelf en resultaten om een impact te maken op eigen leven en de wereld om hen heen.

Visie

We leven in fascinerende tijden. Resultaat is belangrijker dan ooit. Omdat de wereld dat van je vraagt of die urgentie zelf creëert. Dat vraagt helderheid en actie. On Point. Performance helpt en adviseert bevlogen ondernemers, C-level leiderschap en investeerders met het beïnvloeden van hun prestaties en het vergroten van resultaten. Praktisch, simpel, op het speelveld. 

Tijd is geen externe meting, maar een fundamentele dimensie van het menselijk bestaan.  – Martin Heidegger

 

Tijd 

Je wordt geboren en je gaat een keer dood. De tijd daartussen is je leven. Tijd is je belangrijkste bezit. Veel mensen beseffen dat niet. Je hebt maar één leven dat je zo effectief en impactvol mogelijk invult. Meer tijd die je kunt investeren in impact op resultaat in leven en business. In groeiende omgevingen en ondernemingen staat ‘tijd’ als eerste onder druk.  

Resultaat 

Uiteindelijk gaat het om resultaten die je boekt in de tijd die er voor staat. Met je bedrijven, participaties en de mensen om je heen. Meer resultaat is meer impact. Dat gaat niet alleen over financieel resultaat, maar ook op doorgroeien als leider naar de volgende uitdagingen van groei. Vaak verliezen bedrijven die ‘goed groeien’ effectiviteit en ontstaat er ’tevredenheid’. Daar is niets mis mee, echter kost het resultaat en tijd.

Ruimte 

Mentale ruimte verwijst naar de emotionele en cognitieve capaciteit die een persoon heeft om helder te denken, creatieve oplossingen te bedenken, stress te beheersen en doelgericht te handelen.

Mentale ruimte creëren en behouden is essentieel. In groeiende omgevingen wordt de druk groter. Je kunt niet blijven wie je bent toen je begon of het bedrijf overnam voor de groei. Of dezelfde dingen blijven doen. In je bedrijf blijven werken is onmogelijk geworden, en toch is het zo. Je mensen weten niet meer wat ze moeten doen en doen vervolgens niet wat je van ze verwacht. Dat pakken we aan.

Doelen sneller halen dan je nu voorziet is de belofte. Effectiever zijn dan je nu bent. Punt.